Co potřebuji pro zapůjčení vozidla?

 • Platný řidičský průkaz
 • Průkaz totožnosti nebo cestovní pas
 • Pro firmy: výpis z obchodního rejstříku a plnou moc jednatele firmy
 • Kauce: Vyžadujeme vratnou zálohu (výše se liší podle typu vozidla)

Co přesně je zahrnuto do ceny zápůjčky?

 • Komplexní pojištění vozidla (včetně havarijního a povinného ručení)
  • Non-stop asistenční služby
  • Náhradní vozidlo v případě poruchy
 • Platná dálniční známka pro Českou republiku
 • Transparentnost cen: Žádné skryté poplatky

Na co se nevztahuje pojištění?

 • Poškození interiéru vozidla
 • Poškození pneumatik
 • Poškození způsobené řízením pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek
 • Ztráta nebo poškození klíčů od vozidla

Co mám dělat v případě nehody?

 • Ihned kontaktovat naší autopůjčovnu na telefonním čísle 608 081 730
 • Neprodleně oznámit nehodu policii, pokud je to vyžadováno zákonem
 • Nepřijímat žádnou vinu nebo odpovědnost bez konzultace s autopůjčovnou

Poplatky a sankce

 1. Čištění vozidla:
  • Standardní čištění je zahrnuto v ceně pronájmu.
  • Poplatek za nadměrné znečištění (např. skvrny, zbytky jídla, zvířecí chlupy): od 2 500 Kč podle míry znečištění.
 2. Kouření ve vozidle:
  • Kouření ve vozidle je přísně zakázáno.
  • Sankce za kouření ve vozidle: od 5 000 Kč.
 3. Poškození vozidla:
  • Malé škrábance / oděrky: náklady na opravu podle odhadu autorizovaného servisu.
  • Vážnější poškození: náklady na opravu podle odhadu autorizovaného servisu.
 4. Ztráta nebo poškození klíčů:
  • Poplatek za ztrátu nebo poškození klíčů: 2 500 Kč.
 5. Návrat vozidla po termínu:
  • Poplatek za opožděné vrácení vozidla: 500 Kč za každou započatou hodinu po termínu.
 6. Přejetí povoleného počtu kilometrů:
  • Poplatek za přejetí stanoveného limitu kilometrů: 5 Kč za každý další kilometr.
 7. Použití vozidla pro neautorizované účely:
  • Vozidlo nesmí být používáno pro nelegální činnosti, závody, nebo těžké terénní jízdy.
  • Sankce za porušení tohoto pravidla: od 15 000 Kč.

Změny v rezervaci a storno poplatky:

 • Změna rezervace: Zákazník má možnost změnit svou rezervaci (datum, čas, typ vozidla) po domluvě na tel. 608 081 730.
 • Storno rezervace: Rezervace může být zrušena bez storno poplatku do 7 dní před plánovaným vyzvednutím vozidla. Za storno provedené méně než 7 dní před vyzvednutím vozidla se účtuje storno poplatek ve výši 50% z domluvené částky za zapůjčení vozidla. Za storno provedené méně než 24 hodin před vyzvednutím vozidla se účtuje storno poplatek ve výši 100% z domluvené částky za zapůjčení vozidla. V případě, že zákazník nevyzvedne vozidlo a nezruší rezervaci, účtuje se poplatek ve výši celého plánovaného pronájmu.

Palivová politika:

 • Vozidla jsou vydávána s plnou nádrží: Očekáváme, že vozidlo bude vráceno s plnou nádrží. Pokud tomu tak není, bude zákazníkovi účtován poplatek za doplnění paliva.
 • Poplatek za doplnění paliva: Poplatek za doplnění paliva zahrnuje náklady na palivo. Poplatek bude stanoven na základě aktuálních cen paliva a množství chybějícího paliva.

Odpovědnost za osobní věci:

 • Bezpečnost osobních věcí: Zákazník je plně odpovědný za všechny osobní věci, které si přiveze do pronajatého vozidla. Autopůjčovna nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození osobních věcí zákazníka uložených v autě během doby pronájmu. Vozidla jsou však pojištěna proti vykradení.
 • Doporučení pro zákazníky: Doporučujeme zákazníkům, aby si nechávali cenné předměty u sebe nebo je uložili na bezpečném místě mimo vozidlo. V případě, že je nutné nechat věci v autě, je doporučeno je schovat mimo dohled.

Kontaktní informace:

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo speciální požadavek, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 608 081 730 nebo e-mailem. Jsme zde, abychom vám vyhověli a zajistili pohodlnou a bezpečnou jízdu.